LOKALVARMEFORSYNING PR. 1. JANUAR 2017

VARMEPRISER OG TILSLUTNINGSBIDRAG

   
Se en udskriftsvenlig oversigt

    Ekskl. moms Inkl. moms
Målerleje (pr år) Ens for alle kunder 500,00 kr. 625,00 kr.
Forbrugsareal* (pr. år)      
  0-130 m2 17,00 kr. / m2 21,25 kr. / m2
  131-250 m2 15,00 kr. / m2 18,75 kr. / m2
  251-1.000 m2 12,00 kr. / m2 15,00 kr. / m2
  Mere end 1.001 m2 5,00 kr. / m2 6,25 kr. / m2
Variabelt forbrug      
Varme pr. MWh   675.00 kr. 843,75 kr.

   
* Samlet boligareal / samlet erhvervsareal ifølge BBR-meddelelse (registreret i BBR august 2012).

  

Tilslutningsbidrag

Lokalvarmeforsyning Ekskl. moms Inkl. moms
Tilslutningsbidrag 10.600,00 kr. 13.250,00 kr.
Stikledningsbidrag:
Grundbeløb
10.600,00 kr. 13.250,00 kr.
Pr. løbende meter 1.000,00 kr. 1250,00 kr.

   

Gebyrer

Geyr for inkasso-/lukkebesøg Pris i kr.
Varmeforsyning (lukkebesøg) 400,00 kr.

   

Genoplukning af installation Pris i kr.

Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00 – 15.00
og fredag kl. 8.00 – 12.00 

500,00 inkl. moms
Uden for normal arbejdstid

1000,00 inkl. moms

 

Betalingsaftale Pris i kr.
Betalingsaftale 100,00 kr.
Ændring af aftale 100,00 kr.

   

Betaling for diverse ydelser vedrørende forbrugerafregning Kr. inkl. moms
Rykker for selvaflæsningskort 87,50 kr.
Aflæsningsbesøg pga. manglende aflæsning 300,00 kr.
Flytteaflæsning foretaget af selskabet 250,00 kr.
Ekstraordinær aflæsning og regning på kundens foranledning 250,00 kr.
Ekstra selvaflæsningskort 81,25 kr.
Gebyr for måletidsserie 293,75 kr.
Udskrift af regningskopi 43,75 kr.
Ekstra opgørelse eller flytteopgørelse 81,25 kr.

  
Arkiv

Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2016
Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2015

Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2014

Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2013

Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2012
Varmepriser og tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2011